Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Bad Romance-Lady GaGa

Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta; born on March 28, 1986) is an American recording artist. Her debut album, The Fame, was released on August 19, 2008. By the fourth quarter of 2009, she released her second studio album The Fame Monster, with the global chart-topping lead single "Bad Romance", as well as having embarked on her second headlining tour of the year, The Monster Ball Tour.

Lady Gaga is inspired by glam rock musicians such as David Bowie and Freddie Mercury, as well as pop music artists such as Madonna and Michael Jackson. She has also stated fashion is a source of inspiration for her songwriting and performances. To date, she has sold over ten million albums and over thirty-five million singles worldwide
( Source: www.wikipedia.org)

Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28 tháng ba năm 1986) là một nghệ sĩ ghi âm Mỹ. Album đầu tay của cô, The Fame, được phát hành vào ngày 19 tháng tám 2008. Đến quý IV năm 2009, cô phát hành album thứ hai, The Fame Monster, với đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu "Bad Romance", và bắt đầu chuyến lưu diễn thứ hai trong năm của mình, The Monster Ball Tour.

Lady Gaga được truyền  cảm hứng từ nhạc sĩ rock glam như David Bowie và Freddie Mercury, và các nghệ sĩ nhạc pop như Madonna và Michael Jackson. Cô cũng khẳng định thời trang là một nguồn cảm hứng cho sáng tác và biểu diễn của cô. Đến nay, cô đã bán được hơn mười triệu album và hơn 35.000.000 đĩa đơn trên toàn thế giới.

(Theo nguồn từ www.wikipedia.org)

Bad Romance


Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your drama
The touch of your hand
I want you leather studded kiss in the scene
And I want your love
You know that I want you
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could wite a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance
Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your horror
I want your design
‘Cause you’re a criminal
As long as your mine
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your psycho
Your vertical stick
Want you in my room
When your baby is sick
I want your love
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me coul write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could wite a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!

Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Said I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
and all your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!

Want your bad romance

Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

As long as + S + V...:Miễn là...

As long as you love me. Miễn là anh yêu em.

Because + S + V...,S + V...:Bởi vì...,nên....

Because it rains, I can't go to school. Bởi vì trời mưa nên tôi không thể đi học được.
Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

Avenge
Retaliate
Revenge

She revenged herself on him Cô ấy trả thù cậu ta
Unlawful
Illegal
Illegitimate
Criminal

He was a war criminal.

Those are unlawful means.

Ông ta là tội phạm chiến tranh.

Đó là những thủ đoạn bất chính.

Crazy
Stupid
Because I'm a stupid Vì tôi là chàng ngốc.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com