Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | My bloody valentine - TaTa Young

Tata Young (born, Amita Marie Young, December 14, 1980 in Thailand) is a Thai singer, model and actress. After becoming a Thai superstar in her early teens, she became an international success in Asia with the release of her first English-language album I Believe in 2004, which hit 9x platinum in her home country and was successful throughout Asia. She remains one of the most popular performers in Thailand and is a perennial "favorite" pick by magazines and music-video channels.

Tata is bilingual and sings in Thai and English. Overall Tata has sold more than 13 million albums worldwide across Asia
( Source: www.wikipedia.org)

Tata Young ( Amita Marie Young, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1980 tại Thái Lan) là một ca sĩ, người mẫu và diễn viên người Thái. Sau khi trở thành một siêu sao Thái trong lứa tuổi thiếu niên, cô đã trở thành ca sĩ Châu Á thành công trên toàn thế giới với việc phát hành album tiếng Anh đầu tiên “Tôi tin rằng” trong năm 2004. Nó trở thành ca khúc nhận được 9x bạch kim ở quê nhà và đã thành công trên toàn châu Á. Cô vẫn là một trong những người biểu diễn nổi tiếng nhất ở Thái Lan và là người được các tạp chí và các kênh âm nhạc-video đón nhận nhất.

(Theo nguồn từ www.wikipedia.org)

My bloody valentine


Love my love my
I still love my

My valentine running rings around me
Hanging by a thread but we're loosening , loosening
The sparks were flyin' not the type that we need
Bringing a fire that is burning me , burning me

(I know) Nobody said that it'd be easy
(My heart) That we could find a way ,make a way
(But you don't) You don't prioritize me

How'm I s'posed to believe yours games will ever change ,ever change

/CHORUS/
It's such a dirty mess imperfect at it's best
But it's my love ,my love ,my bloody valentine
Sometimes i wanna leave but then I watch you next to me
My love ,my love ,my bloody valentine
Maybe I should but still i just can't walk away
Try to convince me once again that I should stay
Through all the brokenness this bleeding heart must confess
I love, my love, my bloody valentine

Love my love my * Tình yêu của tôi, ôi tình yêu của tôi}
I still love my (bloody valentine)

I opened doors but you close them on me
I'm compromising won't you show the same ,help the change
You're phone is ringing it says shorty ,so tell me
What's her name ,how'd she get your number?
Don't try to be playin' me
(Cuz i'll know) Before you even say anything
(But I hope) You wouldn't lie to me ,don't lie to me
You know that we've been here before
OH Don't patronize ,don't feed me lines
Just change your ways yeah make it right

Repeat /CHORUS/


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

Try to do sth: Cố gắng làm gì.
Try doing sth: Thử làm gì.

He tried to persuade me to go with him Anh ấý đã cố thuyết phục mình đi cùng anh ấy.

Bring sth to sb:Làm cho ai cái gì
Bring sb sth: Mang cho ai cái gì

She brings me a cup of tea
He bring her to see something3.mp3]
Cô ấy mang cho tôi một tách trà.
Anh ta làm cho cô ấy thấy điều gì đó.

Make sb do: Khiến ai làm gì

She makes me feel happy Cô ấy làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
Make sth right: Làm cho cái gì đúng

He made it right

Anh ấy làm cho nó đúng.

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Type
Kind

There are many kinds of book in the library.

Có nhiều loại sách trong thư viện.

Believe
Rely on
Trust
His words shouldn't be trusted

Lời nói của nó không thể tin nổi.

Convince
Persuade
He tried to persuade me to allow him to go out Nó đã cố thuyết phục tôi cho nó đi chơi
Lie
Tell lie
She told lie me on the fishery day Cố ấy lừa mình trong ngày cá tháng Tư.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com