Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | November rain

Guns N 'Roses is one of the few famous rock band in the world, with 90 million consumered records since the band was set up from the mid-1980s. Guns N 'Roses, consists of five members in which the founder is Axl Rose, along with Traci Guns in 1985 from Los Angeles. Axl Rose was a member of two bands Hollywood Rose and LA Guns, and when the new band was set up, Axl Rose combined two Band’s name into Guns N 'Roses. Many said that, despite of the new name, the member assembled two band together. In 1985, while discussing the establishment of a new band, Axl Rose, lead singer of the group and other members wrote the song "Welcome to the Jungle". “ Welcome you to the forest”, this song become the main tracks and brought the band’name throughout the world. The song is very strongful and performed live before thousands of people in the tour in the crazy of the audience
( Source: www1.voanews.com)

Guns N’ Roses là một trong số ít những ban nhạc Rock nổi danh nhất thế giới, với 90 triệu đĩa hát đã được tiêu thụ từ ngày thành lập giữa thập niên 1980 đến nay. Guns N’ Roses gồm 5 thành viên mà người sáng lập là Axl Rose cùng với Traci Guns năm 1985 từ thành phố Los Angeles. Axl Rose từng là thành viên của hai ban nhạc Hollywood Rose và L.A. Guns, cũng từ đó mà khi lập ban nhạc mới, Axl Rose đã ghép tên của hai ban nhạc thành chữ Guns N’ Roses. Nhiều người cho rằng, mặc dù có tên mới những các thành viên đã ghép hai ban nhạc lại với nhau. Năm 1985, trong lúc đang thảo luận về việc thành lập ban nhạc mới, Axl Rose, giọng ca chính của nhóm cùng các thành viên khác viết nên bài hát “Welcome to the Jungle”, Chào đón quí vị vào rừng, bài hát này trở thành bài nhạc chính và đưa tên tuổi của nhóm đến khắp thế giới. Bài hát rất mạnh và được trình diễn Live trước hàng chục ngàn người trong các chuyến lưu diễn trong sự điên cuồng của khán giả

(Theo nguồn từ www1.voanews.com)

November rain


When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
We've been through this
Such a long long time
Just tryin' to kill the pain
yeahh...
But lovers always come and lovers always go
And no one's really sure
Who's lettin' go today
Walking away
If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
Then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Do you need some time
On your own
Do you need some time
All alone
Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time
All alone

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you

Sometimes I need some time
On my own
Sometimes I need some time
All alone
Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time …all alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

It is hard to do sth: Thật khó để làm gì

It's hard to follow this rule Thật khó để tuân theo quy luật đó.

To take time to do sth: Mất thời gian làm gì

I took the time to do this crazy thing Tôi đã mất thời gian để làm điều ngu xuẩn đó.

To do sb harm: Làm hại ai

He didn't do anyone harm Anh ta không làm hại bất cứ ai

To blame sb for sth:Đổ lỗi cho ai
To blame sth on sb:Đổ lỗi cho ai

He blamed me for his joblessness, he blamed his joblessness on me

Ông ấy đổ lỗi cho tôi về việc ông ấy thất nghiệp, ông ấy cho rằng do tôi mà ông ấy thất nghiệp.

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Make sure
Make certain

.He made certain of this result

Anh ta chắc chắn về cái kết quả đó

End
Bring to an end
Finish
He ended his life in poverty
I finished my work

Ông ấy kết thúc đời mình trong cảnh nghèo túng.
Tôi đã hoàn thành công việc của mình.

Charming
Seductive
Fascinating
She has a charming smile Cô ấy có nụ cười quyến rũ.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com