Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Don't cry - Gun N 'Rose'

Don’t Cry was very successful during Guns N 'Roses' world tour. From 1990 to 1993, the group performed 200 shows all the festival with thousands of participants which lasted 28 months and was the longest show of Gun N 'Roses. After the tour, the group released The Spaghetti Incident records. However there was a song related to a formidable killer Charles Manson in prison and members requires removal, Axl Rose don’t change. Therefore they had to face criticism and begun Gun N ‘Rose’ condemned and declined period. In the The Spaghetti Incident disk, Human Being or loved by many was loved, followed Rock and Roll dance which was very lively
( Source: www1.voanews.com)

Don’t Cry đã rất thành công trong thời gian lưu diễn thế giới của Guns N’ Roses. Từ năm 1990 đến 1993, nhóm trình diễn tất cả là 200 show đại nhạc hội với hàng chục ngàn người tham dự, kéo dài 28 tháng và là show trình diễn lâu nhất của Gun N’ Roses. Sau chuyến lưu diễn, nhóm phát hành đĩa hát The Spaghetti Incident? nhưng vì một bài hát có liên hệ đến một kẻ giết người ghê ghớm là Charles Manson trong tù, mặc dù được các thành viên yêu cầu loại bỏ nhưng ca sĩ Axl Rose vẫn để nguyên nên gặp phải nhiều chỉ trích và khởi đầu giai đoạn ban nhạc Guns N’ Roses bị lên án và tụt giảm, trong đĩa The Spaghetti Incident  bài hát Human Being hay Con Người được nhiều người yêu thích, theo thể điệu Rock and Roll rất sống động

(Theo nguồn từ www1.voanews.com)

Don't cry


Talk to me softly
There's something in your eyes
Don't hang your head in sorrow
And please don't cry
I know how you feel inside I've
I've been there before
Something's changing inside you
And don't you know

Don't you cry tonight
I still love you baby
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight

Give me a whisper
And give me a sigh
Give me a kiss before you tell me goodbye
Don't you take it so hard now
And please don't take it so bad


I'll still be thinking of you
And the times we had...baby

And don't you cry tonight
Don't you cry tonight
Don't you cry tonight
There's a heaven above you baby
And don't you cry tonight*Và đừng khóc đêm nay em nhé

{And please remember that I never lied*Và hãy nhớ rằng anh chưa từng lừa dối em}
{And please remember how I felt inside now honey* Có biết bây giờ anh cảm thấy thế nào không em yêu}
{You got to make it your own way* Em cần phải thực hiện chúng theo cách của riêng mình}
{But you'll be alright now sugar* Em sẽ thấy bình yên em yêu}
{You'll feel better tomorrow* Em sẽ cảm thấy khá hơn vào ngày mai}
{Come the morning light now baby* Khi mà những tia sáng buổi sớm rọi xuống}

And don't you cry tonight* Và đêm nay em đừng khóc }
And don't you cry tonight*Và đừng khóc đêm nay em nhé}
And don't you cry tonight*Và đừng khóc đêm nay em nhé}
There's a heaven above you baby*Thiên đường ngay trước mắt em}
{And don't you cry* Nín đi}
{Don't you ever cry* Phải chăng em chưa từng khóc}
Don't you cry tonight* Vì vậy đừng khóc đêm nay em nhé}
{Baby maybe someday* Em ơi, một ngày nào đó...}
{Don't you cry* Đừng khóc em nhé}
{Don't you ever cry* Phải chăng em chưa từng khóc}
{Don't you cry*Hãy nín đi em nhé}
{Tonight*Chỉ đêm nay thôi}

Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To talk to sb: Nói chuyện với ai

I talked to him yesterday Hôm qua tôi nói chuyên với anh ấy.

There tobe sb/sth: Có ai đó/cái gì

There is nobody in the house Không có ai ở nhà cả.

To give sb sth: Đưa cho ai cái gì

The sun give us warmth and light Mặt trời cho chúng ta sức nóng và ánh sáng

To tell sb sth: Nói cho ai biết cái gì

Tell me where you live

Hãy cho tôi biết anh sông ở đâu.

To think of/about sth: Nghĩ về cái gì

.He thought about his future job

Anh ấy nghĩ về công việc tương lai của mình

To remember to do sth:Nhớ phải làm gì
To remember doing sth:Nhớ đã làm gì

You remember to lock the bicycle
I remember seeing her somewhere

Bạn nhớ khóa xe đạp nhé

Tôi nhớ là đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Soft
Tender
Gentle
Her manners are very soft
It is a gentle person, manner, voice, look
Cử chỉ của cô ấy rất dịu dàng
Đó là một con người, phong cách, giọng nói, cái nhìn dịu dàng.
Sorrow
Sadness
Her face was anxious and sorrowful Nét mặt cô ta lộ ra vẻ lo âu và buồn bã.
To change
To alter
To modify
That skycraper has changed the face of the town
He alters my mind
Nhà chọc trời đó đã làm thay đổi bộ mặt của thành phô.
Anh ta làm thay đôi ý kiến của tôi.
Inside
Internal
They have to check up the internal structure Họ phải kiểm tra toàn bộ kết cấu bên trong.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com