Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Unbreak my heart - Toni Braxton

Toni Michelle Braxton (born October 7, 1967) is an American R&B singer-songwriter and actress who enjoyed much success in the 1990s. Braxton has won six Grammy Awards and has sold over 40 million records worldwide. Braxton has a contralto vocal range.

Braxton topped the Billboard 200 with her 1993 self-titled debut album and continued that streak with her second studio album Secrets, which spawned the number-one smash hits "You're Makin' Me High" and "Un-Break My Heart". After filing for bankruptcy, Braxton returned with her chart-topping third album, The Heat. Her most recent albums were More Than a Woman, her last release under the Arista label, and Libra, her first and only release on Blackground. Recently, she returned to the spotlight with "Yesterday", a #12 R&B hit which serves as the first single off her new album Pulse scheduled for a May 2010 release.
( Source: www.wikipedia.org)

Toni Braxton Michelle (sinh ngày 07 tháng 10 năm 1967) là một ca sĩ, nhạc sĩ R & B và nữ diễn viên người Mỹ, đã gặt hái được nhiều thành công trong những năm 1990. Braxton đã đoạt sáu giải thưởng Grammy và đã bán được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới. Braxton là người có giọng trầm đặc biệt.
Braxton đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với album đầu tay năm 1993 và tiếp tục con đường đó với những bí mật album thứ hai. Album này đã tạo ra ca khúc chiếm vị trí số 1 "You're Makin 'Me High" và "Un-Break My Heart". Sau khi nộp đơn xin phá sản, Braxton trở lại với bảng xếp hạng với album thứ ba đứng trong top đầu bảng xếp hạng, The Heat. Album gần đây nhất của cô “More Than a Woman”, phát hành mới nhất của cô dưới nhãn hiệu Arista, và Libra, bản phát hành đầu tiên và duy nhất trên Blackground. Gần đây, cô trở lại và gây sự chú ý với "Yesterday", đứng vị trí số 12 trong các ca khúc nhạc R & B. Ca khúc này nằm trong album mới Pulse, album này dự định sẽ được phát hành vào tháng 5 năm 2010.

(Theo nguồn từ www.wikipedia.org)

Unbreak my heart


Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take the tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me


Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Un-cry these tears
I cried so many, many nights
Un-break my

Un-break my heart
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darlin'
Without you I just can't go on
Can't go on


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To leave sb: Bỏ lại ai.

He left me alone Anh ta để tôi lại một mình.

To take away: Lấy đi

He took everything away Anh ta lấy đi mọi thứ.

To forget to do sth: Quên phải làm gì

To forget doing sth: Quên đã phải làm gì


I forget to tell him that news
I forget closing the door when going out

Tôi quên nói cho anh biết

Tôi quên đóng cửa khi đi ra ngoài.

To hurt sb: Làm ai bị thương

He unexpectedly hurted his best friend

Anh ta vô tình làm bạn thân nhất của mình bị thương.

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Unkind
Bad

He is bad at maths

Nó học dốt toán.

Beside
Side by side
Next to
They sat side by side
Lan's house is next to mine

Họ ngồi bên cạnh nhau.
Nhà Lan ở bên cạnh nhà tôi.

To cause
To bring about
To give rise to
He was the person who caused a fire
She brought about serious consequences

Anh ta là người đã gây ra hỏa hoạn.

Cô ấy đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Happyness
Joy
Pleasure
She brings pleasure to millions
I was overcome by joy; My heart overflowed with joy.

Bà ấy đem niềm vui đến cho hàng triệu người.
Lòng tôi tràn đầy niềm vui.< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com