Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Mm ma ma Crazy Loop - Dan Balan

Dan Mihai Bălan (born 6 February 1979 in Chişinău, Moldavian SSR) is a Moldovan singer, songwriter, and producer. He has performed rock and pop. He is most known for his part in the eurodance music trio O-Zone, a group he led to fame across Europe with the hit single "Dragostea din Tei".

In 2007, Balan introduced his alter ego, "Crazy Loop," with the Eurodance flavored song "Crazy Loop (Mm Ma Ma)." The video, directed by Marc Klasfeld, was released throughout Europe in the fall of 2007 and was voted the song of the year by fans. In December 2007, Dan also released a Crazy Loop album called The Power of Shower. The song "Crazy Loop" reached number 1 on the Romanian Charts. In 2008 he released a video for his song Johanna (Shut up). Crazy Loop was expected to be released around the world in April 2009. He is currently working in NYC on adding several new tracks to the US version, collaborating with dance pop producer J2AM who is originally from the UK and songwriter Corey "Chorus" Gibson.
( Source: http://www.wikipedia.org/)

Dan Mihai Balan (sinh ngày 06 tháng 2 năm 1979 tại Chişinău, Moldavian SSR) là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất người Moldova. Anh đã thể hiện những bản nhạc rock và pop. Anh trở nên nổi tiếng khi tham gia vào bộ ba O-Zone điệu nhảy Châu Âu. Anh đã làm cho nhóm nổi tiếng toàn Châu Âu với đĩa đơn “Dragostea din Tei”.
Trong năm 2007, Balan giới thiệu bài hát mang phong cách mới, "Crazy Loop", cùng với ca khúc vũ điệu Châu Âu được yêu thích "Crazy Loop (Mm Ma Ma)." Video do Marc Klasfeld làm đạo diễn, được phát hành khắp châu Âu vào mùa thu năm 2007 và được bình chọn là bài hát của năm do người hâm mộ bình chọn. Trong tháng mười hai năm 2007, Dan cũng phát hành một album Crazy Loop gọi là The Power of shower. Bài hát "Crazy Loop" đạt số 1 trên bảng xếp hạng Rumani. Trong năm 2008, anh phát hành một video cho bài hát Johanna (Shut up) của mình. Crazy Loop đã được dự kiến sẽ được phát hành trên toàn thế giới trong tháng tư năm 2009. Anh hiện đang làm việc cùng  NYC về một vài bài hát mới cho phiên bản Hoa Kỳ, cộng tác với nhà sản xuất điệu nhảy nhạc pop người Anh J2AM, và nhạc sĩ Corey "Điệp khúc" Gibson.

(Theo nguồn từ http://www.wikipedia.org/)

Mm ma ma -crazy loop


Mm-ma-ma
Mm-ma-ma mara
Mm-ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma.

Taking pictures with hotties
Spending all mo-mo-money
If you want it so badly
Then why don't you say so, lady.

You'll be hurt if you'll kiss me
You gotta gotta believe me
But if you want it so badly
Then why don't you say so, lady.

And If you'd wanna take it back
You don't wanna take it back
You don't wanna take it back, my love
Don't you wanna love?
Babe,you don't wanna take it back
Don't wanna take it back
Back, back, back.

They call me Crazy Loop
Gotta gotta be crazy loop
Gotta get a lïfe
Oh, mom, I've tried
Gotta gotta be lonely-lon-lon-lon. (2x)

Mm-ma-ma mara
Mm-ma-ma-ma
Mm-ma-Mm mara
Mm-ma-Mm
Ma-ma-a.

Mm-ma-ma mara
Mm-ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma. (2x)Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To take a picture of sth/sb: Chụp ảnh ai/cái gì

He took a picture of that cat Anh ta đã chụp hình con mèo đó..

To spend money: Tiêu tiền

She's spent all her money Bà ta đã tiêu hết sạch tiền.

To take back: Lấy đi

He took back his words Nó đã rút lui ý kiến
Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Photograph
Picture
Potrait
Photo
I have my only family potrait
He sit for his picture
Tôi có chiếc ảnh gia đình duy nhất của mình.
Anh ta ngồi cho vẽ chân dung.
To believe
To rely on
To trust
To have faith in
She didn't trust her own eyes
She has every reason to believe he's telling the truth
Cô ta không tin vào mắt mình nữa.
Cô ta có đủ cơ sở để tin ông ấy nói thật.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com