Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Umbrella - Rihanna

Rihanna was born on February 20, 1988, in a county in Barbados called St. Michael. She lived the life of a normal island girl going to Combermere, a top sixth form school, similar to grammar schools in the UK. Rihanna won a beauty pageant and performed Mariah Carey's "Hero" in a school talent show. Her life changed forever when one of her friends introduced her to Evan Rodgers, a producer from New York who was in Barbados for vacation with his wife, who is a native. Rodgers arranged for her to go to New York to meet Jay-Z, CEO of Def Jam Records. He heard her sing and knew she was going to be big and for more than just one song. She was 16 when she was signed to Def Jam. Rihnanna's debut album is out now. It's called "Music of the Sun".
( Source: http://www.imdb.com/name/nm1982597/bio)

Rihanna sinh ngày 20 tháng hai năm 1988, trong một hạt ở Barbados gọi là St Michael. Cô sống cuộc đời của một cô gái bình thường  ở Combermere, một học sinh lớp 6 đúng đầu trường, cũng giống như các trường học ngữ pháp ở Anh. Rihanna đã giành giải thưởng vẻ đẹp lộng lẫy và biểu diễn bài hát Hero của Mariah Carey trong một cuộc thi tìm kiếm  tài năng của trường. Cuộc sống của cô thay đổi khi một trong những người bạn của cô giới thiệu cô với Evan Rodgers, một nhà sản xuất đến từ New York người mà đã đi nghỉ cùng vợ ở Barbados. Rodgers sắp xếp cho cô đến New York và gặp Jay-Z, Giám đốc điều hành của Def Jam Records. Ông nghe cô hát và biếtrằng cô sẽ là một ngôi sao lớn với không chỉ một bài hát. Cô đã được 16 khi cô ký hợp đồng cùng Def Jam. Album đầu tay của Rihnanna đã được tung ra. Nó được gọi là "Music of the Sun".

(Theo nguồn từ http://www.imdb.com/name/nm1982597/bio)

Umbrella


Jay-Z
Ahuh Ahuh (Yea Rihanna)
Ahuh Ahuh (Good girl gone bad)
Ahuh Ahuh (Take three... Action)
Ahuh Ahuh
No clouds in my storms
Let it rain, I hydroplane into fame (Rihanna: Eh eh)
Come'n down with the Dow Jones
When the clouds come we gone
We Rocafella (Rihanna: Eh eh)
She fly higher than weather
And she rocks it better
You know me
An anticipation for precipitation, stacks chips for the rainy day(Rihanna: Eh eh)
Jay, rain man is back with lil Ms. Sunshine
Rihanna where you at?


VERSE 1
You had my heart, and we'll never be world apart
Maybe in magazines, but you'll still be my star
Baby cause in the Dark, You can see shiny Car
And that's when you need me there
With you I'll always share
Because

CHORUS
When the sun shines
We’ll shine together
Told you I'll be here forever
That I'll always be your friend
Took an oath Imma stick it out 'till the end
Now that it's raining more than ever
Know that we still have each other
You can stand under my Umbrella
You can stand under my Umbrella

(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh eh eh eh)
VERSE 2
These fancy things, will never come in between
You're part of my entity, Here for Infinity
When the war has took it's part
When the world has dealt it's cards
If the hand is hard, Together we'll mend your heart
Because ..

CHORUS

When the sun shines
We'll shine together
Told you I'll be here forever
That I'll always be your friend
Took an oath Imma stick it out 'till the end
Now that it's raining more than ever
Know that we still have each other
You can stand under my Umbrella
You can stand under my Umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh eh eh eh)
BRIDGE
You can run into my Arms
It's okay don't be alarmed
(Come into Me)
(There's no distance in between our love)
So Gonna let the rain pour
I'll be all you need and more
Because ..

CHORUS
When the sun shines
We'll shine Together
Told you I'll be here forever
That I'll always be your friend
Took an oath Imma stick it out 'till the end
Now that it's raining more than ever
Know that we still have each other
You can stand under my Umbrella
You can stand under my Umbrella
(Ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh)
Under my umbrella
(ella ella eh eh eh eh eh eh)

It's raining (raining)
Ooo baby it's raining
baby come into me
Come into me
It's raining (raining)
Ooo baby it's raining
You can always come into me
Come into me.....


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

Need to do sth: Cần làm gì
Need doing sth: Cần làm gì mang nghĩa bị động

She needs to have access to our files
Every work needs doing with care
Cô ấy cần phải được quền sử dụng hồ sơ tài liệu của chúng tôi.
Mọi việc đều cần phải làm cẩn thận.

To run into: Mắc vào, hòa hợp với nhau

He run into debt
The book run into five aditions
Ông ta mắc nợ.
Cuốn sách được xuất bản tới năm lần.

To let sb do sth: Để ai đó làm gì

I let him try once more Tôi để cho nó thử một lần nữa.
Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Except
Apart from
Aside

The restaurant is open every day except monday
Apart from the injuries to his face and hands, he broke bothlegs

Nhà hàng ngày nào cũng mở cửa trừ thứ hai.
Ngoài việc bị thương ở mặt và tay, cậu ấy còn bị gãy cả hai chân.

To fix
To repair
To mend
He is fixing a machine

Anh ta đang chữa một cái máy.

To alarm
To warn
I tried to warn him, but he wouldn't listen Tôi cố báo trước cho nó, mà nó chẳng thèm nghe


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com