Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Bad day - Daniel Powter

Daniel Richard Powter (born February 25, 1971) is a Canadian recording artist. He grew up in Vernon, in the Okanagan-Shuswap region of British Columbia. Daniel Powter released his debut album, I'm Your Betty, in 2000. The album, limited to a very small print, contains ten songs, two of which—"More Than I" and "Negative Fashion"—were featured on the television show Higher Ground. Powter has a music publishing deal with BMG Music Publishing for France. Powter's first single, "Bad Day", was first released in Europe in mid 2005, in advance of his second album, Daniel Powter. Warner Bros. Records submitted the single for commercial production, and it was subsequently chosen by Coca-Cola as the theme song for an ad campaign in Europe. In September 2008, Powter released his third album, Under the Radar.
( Source: http://en.wikipedia.org)

Daniel Powter Richard (sinh ngày 25 tháng hai năm 1971) là một nghệ sĩ thu âm Canada. Anh lớn lên ở Vernon, vùng Okanagan-Shuswap của British Columbia. Daniel Powter phát hành album đầu tay, I'm Your Betty , vào năm 2000. Album, giới hạn trong một bản in rất nhỏ, có chứa mười bài hát, hai trong số đó, "More Than I" và "Negative Fashion" đã được chon làm nhạc nền cho chương trình truyền hình Higher Ground. Powter có một hợp đòng xuất bản âm nhạc với BMG Music xuất bản cho Pháp. Đĩa đơn đầu tiên, "Bad Day", lần đầu tiên được phát hành tại châu Âu vào giữa năm 2005, trước album thứ hai của mình, Daniel Powter. Warner Bros Records nộp đơn cho sản xuất thương mại, và nó sau đó đã được lựa chọn bởi Coca-Cola là bài hát chủ đề cho một chiến dịch quảng cáo ở châu Âu.Vào tháng chin năm 2008, Powter phát hành album thứ ba của ông, Theo Radar.

(Theo nguồn từ http://en.wikipedia.org)

Bad day


Where is the moment we needed the most
You kick up the leaves and the magic is lost
They tell me your blue skies fade to grey
They tell me your passion's gone away
And I don't need no carryin' on

You stand in the line just to hit a new low
You're faking a smile with the coffee to go
You tell me your life's been way off line
You're falling to pieces everytime
And I don't need no carryin' on

Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
You had a bad day

Well you need a blue sky holiday
The point is they laugh at what you say
And I don't need no carryin' on

You had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
Sometimes the system goes on the blink
And the whole thing turns out wrong
You might not make it back and you know
That you could be well oh that strong
And I'm not wrong

So where is the passion when you need it the most
Oh you and I
You kick up the leaves and the magic is lost

Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
You've seen what you like
And how does it feel for one more time
You had a bad day
You had a bad day


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To kick up: đá tung lên, gây nên

He kicked up a noise Nó làm ồn lên.

To fall to pieces: Rơi vỡ tan tành.

He threw the glass which falled to pieces Anh ta ném cái cốc đó vỡ tan tành.

To take down: Hạ xuống, tháo ra

He took the table down Nó tháo cái bàn ra

To laugh at sb/sth: Cười nhạo,chế giễu

Everyone laughed at me when I said I believed in ghosts

Ai cũng cười tôi khi tôi nói rằng tôi tin là có ma.

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
wizardry
witchcraft
Magic

.There is a magic in this

Có một điều thần kỳ trong việc này

To laugh
To smile
To chuckle
There's nothing to laugh at
Smile!

Có gì đáng cười đâu.
Nào, cười lên!

Sad
Melancholy
Grieved
The mother was sad because a child of hers was bad
Người mẹ buồn vì có đứa con hư.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com