Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | I'll never break your heart - Backstreet boys

Backstreet Boys are an American vocal group, formed in Orlando, Florida in 1993. The band originally consisted of A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter and Kevin Richardson. In 2006 Richardson left the group to pursue other interests leaving the band as a four-piece, but the remaining members did not rule out a possible return of the singer. They had 7 albums.The band has sold over 130 million records worldwide, making them one of the biggest selling groups of all time. According to the US Billboard 200, they are the first artist since Sade to have each of their albums reach top 10 on the chart.
"I'll Never Break Your Heart" is the second single by the Backstreet Boys from their self-titled debut album. The song was first released in December 1995.
( Source: www.wikipedia.org)

Backstreet Boys là một ban nhạc Mĩ, được thành lập tại Orlando, Florida vào năm 1993. Ban đầu ban nhạc gồm 5 thành viên A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter và Kevin Richardson. Năm 2006 thì thành viên Kevin Richardson đã rời nhóm để theo đuôi sự nghiệp riêng của mình nhưng các thành viên còn lại vẫn quyết định quay trở lại với ca hát. Họ đã có 7 album tất cả. Họ đã bán được hơn 130 triệu đĩa trên toàn thế giới, và trở thành nhóm có số lượng đĩa bán ra nhiều nhẩt lúc đó. Theo tạp chí Billboard 200, họ là nhóm nhạc đầu tiên sau Sade mà mỗi album của họ đều nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng.
“ Anh s không bao gi làm trái tim em tan v là đĩa đơn thứ hai trong album đầu tay  Backstreet Boys. Bài hát được phát hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1995. Nó đứng vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng Billboard 100 tại Mỹ, nhưng tốt.

(Theo nguồn từ www.wikipedia.org)

I'll never break your heart


Baby, I know you're hurting
Right now you feel like you could never
Love again
Now all I ask is for a chance
To prove that I love you

From the first day
That I saw your smiling face
Honey, I knew that we would
Be together forever
Ooh when I asked you out
You said no but I found out
Darling that you'd been hurt
You felt like you'd never love again
I deserve a try honey just once
Give me a chance and I'll prove this all wrong
You walked in, you were so quick to judge
But honey he' s nothing like me

I'll never break your heart
I'll never make you cry
I'd rather die than live without you
I'll give you all of me
Honey, that's no lie

As time goes by
You will get to know me
A little more better
Girl that's the way love goes baby, baby
And I (I) know you're afraid (know you're afraid)
To let your feelings show (feelings show)
And I understand
Girl, it's time to let go (girl, it's time to let go because)
I deserve a try (try) honey
Just once (once)
Give me a chance (chance) and I'll prove this all wrong (wrong you walked)
You walked in, you were so quick to judge (quick to judge)
But honey he's nothing like me
Darling why can't you see

No way, no how (I'll never break your heart girl, I'll never make you cry)
I swear (Oh I, oh I, I swear)
No way, no how (I'll never break your heart girl, I'll never make you cry)


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To ask sb for sth: Yêu cầu ai làm gì

Did you ask your boss for a pay increase? Anh có yêu cầu ông chủ tăng lương chưa?

To prove sth to sb: Chứng minh cái gì cho ai

He proved the truth to them Nó chứng minh sự thật cho họ.

To give sb a chance: Cho ai một cơ hội

I gave him a chance to do again

Tôi đã cho anh ta một cơ hội làm lại.

Would rather do sth than do sth: thích làm gì hơn làm gì

I'd rather go out than stay at home

Tôi thích đi ra ngoài hơn là ngồi ở nhà.

It is time to do sth: Đã đến lúc làm gì

It's time for you to do homework

Đã đến lúc con phải làm bài tập về nhà rồi đấy.

Synomym-từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
wound
injury
hurting
The wound was healing slowly

Vết thương đang từ từ lên da non.

Opportunity
Occasion
Chance
I have few opportunities to talk with foreigners
I shall help them if the occasion arises

Tôi ít có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài.
Tôi sẽ giúp họ nếu có cơ hội.

Afraid
Fearful
Nervous
There's nothing to be afraid
Children are often fearful of ghosts

Chẳng có gì phải sợ cả.
Trẻ con thường hay sợ ma.< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com