Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | How deep is your love - Take That

Take That are an English pop band that achieved great success in the 1990s. Although the band split in 1996, they reformed over a decade later to renewed commercial success. Take That were formed in 1990 by their manager Nigel Martin Smith in Manchester. The five band members were Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange, Howard Donald and Robbie Williams.
"How Deep Is Your Love" is a song recorded by the Bee Gees in 1977. Originally intended for Yvonne Elliman, it was ultimately used as part of the soundtrack to the film Saturday Night Fever. It was famously covered by Take That for their 1996 Greatest Hits album, reaching number one on the UK Singles Chart for three weeks.
( Source: http://en.wikipedia.org)

JTake That là một ban nhạc pop người Anh đạt được thành công lớn trong những năm 1990. Mặc dù vào năm 1996 tan rã nhưng sau hơn một thập kỷ họ đã hợp lại tiến tới thành công thương mại mới. Take That được thành lập năm 1990 bởi người quản lý của họ Nigel Martin Smith ở Manchester. Ban nhạc gồm năm thành viên Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange, Howard Donald và Robbie Williams.

"Tình yêu của em sâu đậm đến đâu" là một bài hát thu âm của Bee Gees năm 1977. Ban đầu dự định cho Yvonne Elliman, cuối cùng nó đã được sử dụng như là một phần soundtrack của bộ phim Saturday Night Fever. Nó được cover lại  bởi Take That cho album những ca khúc vĩ đại nhất của họ. Nó đã chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng những đĩa đơn ở Anh trong 3 tuần liền.

(Theo nguồn từ http://en.wikipedia.org)

How deep is your love


And when you rise in the morning sun
I feel you touch my hand in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love then you softly leave
And it's me you need to show
How deep is your love
CHORUS
How deep is your love
How deep is your love
I really need to learn
Cause we're living in a world of fools
Breaking us down
When they all should let us be
We belong to you and me

I believe in you
You know you're the door to my barest soul
You're the light in my deepest darkest night
You're my saviour when I fall
And you may not think that I care for you
When you know down inside that I really do
And it's me you need to show
How deep is your love

REPEAT CHORUS

You're the light
You're my light
And you may not think that I care for you
When you know down inside that I really do
And it's me you need to show
How deep is your love

REPEAT CHORUS

How deep is your love
So how deep is your love
How deep is your love
How deep is your love
So how deep is your love
How deep is your love


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To be far from: Cách xa

My house is not far from here Nhà tôi cách đây không xa.

To break down: đập vỡ, sụp đổ

They broke down the enemy's resistance. Họ đã đập tan sự kháng cự của quân địch.

To believe in sb/sth: Tin vào ai/cái gì

Do you believe in ghosts? Anh có tin là có ma không.
To care for: Chăm sóc, trông nom

She is caring for a patient

Cô ấy đang chăm sóc người ốm.

Synonym - từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Cosy
Warm
Mild
He feels warm in his heart
They have a cosy room

Nó thấy ấm áp trong lòng.
Họ có một căn phòng ấm áp.

Light
Gently
Quietly
Softly

IT is as light as a feather

She died quietly in her bed

Nó nhẹ như một cái lông.

Bà ta đã thanh thản chết trên giường bệnh.

To trust
To believe
To have confidence/faith in
I always have faith in a better future of my country
You can't trust what the papers say
Tôi luôn tin là tương lai đất nước tôi sẽ sáng sủa hơn.
Anh không nên tin vào những lời báo chí viết.


< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com