Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Happy together - The Turtles

The Turtles started out in the early 1960s as an instrumental band playing surf music under a variety of names. Their first big hit was a cover of Bob Dylan's "It Ain't Me Babe". Their next song, the P.F. Sloan-written "Let Me Be", didn't manage to break into the top 20, although its follow-up, 1966's "You Baby", did (at #20). The band then went through a slew of personnel changes, which resulted in their first #1 hit, the catchy "Happy Together", in 1967. Their next song, the more driving (and lusher) "She'd Rather Be With Me", hit #3 in the US. The group had several more hits, including "You Know What I Mean", "Elenore" and "You Showed Me", before breaking up.
( Source: http://www.imdb.com/name/nm2012886/bio)

The Turtles bắt đầu hoạt động vào đầu những năm 1960 như là một nhóm nhạc chơi nhạc cụ dưới nhiều tên khác nhau. Ca khúc thành công đầu tiên của họ là bản cover bài “It ain’t me babe” của Bob Dylan. Bài hát tiếp theo của họ, "Let Me Be" do P.F.Sloan viết lời, đã không lọt vào top 20, mặc dù ca khúc tiếp theo, "Bạn Baby" năm 1966, đã lọt top 20. Ban nhạc sau đó đã trải qua hàng loạt sự thay đổi về thành viên, kết quả là ca khúc “Happy together” đứng số 1, trong năm 1967. Bài hát tiếp theo của họ, người lái xe nhiều hơn (và lusher) "She’d rather be with me", đứng thứ 3 ở Mỹ. Nhóm đã có một số ca khúc nổi tiếng như "You know what I mean", "Elenore" và "You showed me", trước khi tan rã.

(Theo nguồn từ http://www.imdb.com/name/nm2012886/bio)

Happy together


Imagine me and you I do I think about you day and night.
It's only right.
To think about the girl you love, and hold her tight.
So happy together.
If I should call you up
Invest a dime and you say you belong to me and ease my mind
Imagine how the world can be so very fine.
So happy together

Chorours
I can't see me loving nobody but you around my life.
When your with me baby the skies will be blue around my life.

Me and you and you and me
No matter how they toss the dice
It has to be the only one for me is you and you for me.
So happy together.
If i should call you up
Invest a dime and you say you belong to me and ease my mind
Imagine how the world can be so very fine
So happy together.

Chours(X2) (Around my life yeah!)

Can you come
Ease my mind, ease my mind, EASE MY MIND!

Chours(X2)

So happy together
So happy together
So how is the weather?
So happy together


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To think about/of: suy nghĩ về

She is thinking about her dream Cô ấy đang nghĩ về giấc mơ của mình.

To call up: gợi lại, đánh thức

I'll call you up this evening Tối nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh.

To belong to: thuộc về

The power belongs to the people chính quyền thuộc về tay nhân dân
No matter: chẳng sao cả, chẳng hề gì.

I can't do it. No matter, I'll do it yourself

Tôi không làm được việc đó. Không sao tôi sẽ tự mình làm lấy.

Synonym - từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
To picture
To fancy
To imagine
I fancy that it's going to rain today

Tôi cho rằng hôm nay trời sẽ mưa.

Fine
Good

No news is good news

Không có tin gì mới thì coi như mọi sự đều tốt đẹp.< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com