Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Learn English through songs

Learn English through songs | Wavin' flag - K'naan

K'Naan was born in Keinan Warsame Abdi, Somalia in 1978 and moved to America before settling in Canada. His name, Keinan, means "traveller" in the Somali language. Bringing African bloodstream, K'Naan is very eager  for World Cup which is first held in the black continent.

The song " Wavin 'Flag" was in K’Naan’s third album Troubadour, has been released earlier this year. He is currently touring in Africa, with the World Gold Cup, in the promotion plan for 2010 World Cup.

In this song, K'Naan want to communicate a part of history of African countries, from the courage in fighting  for freedom to the resilience against poverty. Like the flags are always waving, the Africans will look ahead towards the better future.
( Source: http://www.last.fm/music/K%27naan)

K'Naan sinh tại Keinan Abdi Warsame, Somalia năm 1978 và chuyển tới Mỹ trước khi định cư ở Canada. Tên của anh trong tiếng Somalia có nghĩa là “Gã du mục”. Mang trong mình dòng máu châu Phi, nên K'Naan rất háo hức đón chờ World Cup đầu tiên được tổ chức tại lục địa đen.
Ca khúc Wavin' Flag (Lá cờ tung bay) nằm trong album thứ 3 của K'Naan, mang tên Troubadour (Người hát rong), vừa được đưa lên kệ đĩa đầu năm nay. Hiện anh đang lưu diễn tại châu Phi, cùng chiếc cúp vàng thế giới, trong kế hoạch quảng bá cho World Cup 2010.
Trong ca khúc này, K'Naan muốn truyền tải một phần lịch sử của các nước châu Phi, từ sự dũng cảm trong đấu tranh giành tự do, đến sự kiên cường chống lại nghèo đói. Giống như những lá cờ luôn tung bay, người châu Phi sẽ nhìn về phía trước và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

(Theo nguồn từ http://www.last.fm/music/K%27naan)

Wavin' flag


Ooooooh Wooooooh

Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher
See the champions, take the field now, you define us, make us feel  proud
In the streets our hands are lifting as we lose our inhabition,
Celebration its around us, every nations, all around us

Singin forever young, singin songs underneath the sun

Lets rejoice in the beautiful game.

And together at the end of the day.

WE ALL SAY

When I get older I will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flagI

And then it goes back
And then it goes back
And then it goes back

When I get older I will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flag

And then it goes back
And then it goes back
And then it goes

Oooooooooooooh woooooooooohh hohoho

(Repeat all)

WE ALL SAY !

When I get older I will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flag

And then it goes back
And then it goes back
And then it goes back

When I get older I will be stronger
They'll call me freedom
Just like a wavin' flag

And then it goes back
And then it goes back
And then it goes

Wooo hooooo hohohohoooooo

And everybody will be singinit

Wooooooooo ohohohooooo

And we are all singinit


Structure-cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa

To give sb sth: Đưa cho ai cái gì.

He gave a good example Nó đã nêu một tấm gương tốt.

To take sb...:Dẫn ai..

I'll take the children for a walk Tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi chơi.

To let sb do sth: Để ai làm gì

Let him go there right now Bảo nó đi đến đó ngay bây giờ.
To make sb do sth: Bắt ai làm gì.

They make him repeat it

Họ bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó.

Synonym - từ đồng nghĩa
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
Strong
Powerful
Sinewy
He is as strong as a horse

Nó khỏe như trâu.

Beautiful
Good
Fine
Nice

There is a nice view from the window

Từ cửa sổ nhìn ra đẹp lắm.< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com