Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level
English Vocabulary - Từ vựng | Học theo từ
 
Ấm   Xem: 3690
warm
Âm nhạc - nhạc   Xem: 2449
music
Ăn trưa   Xem: 1924
have lunch
Anh ấy   Xem: 1039
he
Anh ấy (2)   Xem: 909
him
Bạn, ngài, bà   Xem: 699
you
Bây giờ   Xem: 712
now
Bên phải   Xem: 683
right
Bên trái   Xem: 526
left
Biết   Xem: 552
know
Bố   Xem: 471
dad
Bởi vì ,vì   Xem: 612
because
Bữa sáng   Xem: 471
breakfast
Bữa tối   Xem: 348
dinner
Bữa trưa   Xem: 397
lunch
Buổi đêm   Xem: 341
night
Cái gì   Xem: 349
what
Cái nào   Xem: 330
which
Cảm ơn bạn   Xem: 308
thank you
Cẳng tay, cánh tay   Xem: 323
arm
Cậu, bạn   Xem: 243
you
Chậm   Xem: 286
slow
Chân   Xem: 254
leg
Chỉ   Xem: 237
only
Chị gái, em gái   Xem: 359
sister
Cho, dành cho, với   Xem: 301
for
Chơi   Xem: 218
play
Chưa   Xem: 249
yet
Chúng tôi   Xem: 235
we
Cô ấy   Xem: 206
she
Cô ấy (2)   Xem: 220
her
Cô gắng, thử   Xem: 306
try
Có thể   Xem: 249
probably
Có thể, có lẽ   Xem: 249
maybe
Có vẻ, trông có vẻ   Xem: 271
Seem
Có, vâng, đúng   Xem: 211
yes
Con   Xem: 183
child
Còn   Xem: 198
and
Con gái   Xem: 289
daughter
Con trai   Xem: 292
son
Của anh ấy   Xem: 217
his
Của cô ấy   Xem: 188
her
Cũng, cả   Xem: 246
also
Cười   Xem: 264
laugh
Đàn ông, người   Xem: 228
man
Đặt, để   Xem: 219
put
Đầu   Xem: 206
head
Ở đâu, đâu   Xem: 247
where
Đầu tiên   Xem: 179
first
Dễ   Xem: 203
easy
Đến   Xem: 192
come
Đẹp, xinh đẹp   Xem: 204
beautiful
Điện thoại   Xem: 203
telephone
Điều, cái, thứ   Xem: 227
thing
Đó, kia   Xem: 184
that
Đôi khi, thỉnh thoảng   Xem: 232
sometimes
Đóng   Xem: 196
closed
Đủ   Xem: 194
enough
Đưa   Xem: 189
give
Dùng   Xem: 189
use
Dưới, ở dưới   Xem: 186
under
Đường, cách   Xem: 199
way
Gần   Xem: 191
near
Gần, gần như   Xem: 229
almost
Gia đình   Xem: 240
family
Già, cũ, cổ   Xem: 183
old
Giải pháp, đáp án   Xem: 239
solution
Giờ   Xem: 204
hour
Giữa, ở giữa   Xem: 219
between
Hai (2)   Xem: 174
two (2)
Hiểu   Xem: 192
understand
Hoặc, hay   Xem: 190
or
Hỏi   Xem: 192
ask
Hôm nay   Xem: 202
today
Hôm qua   Xem: 190
yesterday
Kể, nói, bảo   Xem: 245
tell
Kết thúc   Xem: 269
end
 

< Back | Menu

English07.com @ Gmail.com