Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

Everyday English
Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v…
 
Những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc - từ chung chung đến chính xác.
 
Khi nhờ vả ai làm gì đó cho mình hay yêu cầu họ đừng làm gì đó mà bạn không thích hay không cần, bạn phải đối đáp một cách rỏ ràng nhưng tế nhị.
 
Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác - từ nhẹ nhàng cho đến cả quyết.
 
Tranh luận cần khả năng phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong một mức độ nào đó. Bạn sẽ học những cách nói để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí dù có bất đồng.
 
Các hình thức sai khiến - từ cách ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự - để ai đó làm hay không làm một điều gì.
 
Trao đổi thông tin - những cách hỏi để biết thêm chi tiết và những cách trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.
 
Khi nói về sự việc diễn ra trong tương lai, bạn có thể chọn một trong số những cách nói để mô tả tính chắc chắn của nó.
 
Xin lỗi là một trong những phép xã giao quan trọng vì có nhiều tình huống để xin lỗi: khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai, và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.
 
Bạn sẽ học cách trò chuyện về sức khoẻ với bạn bè để bày tỏ sự quan tâm - từ hỏi han về căn nguyên bệnh tình đến nhận xét về thần sắc, cũng như học những từ ngữ mô tả bệnh tật.
 
Ôn tập toàn bộ Tiếng Anh Thông Dụng Loạt 1.
 
Các câu hỏi bắt đầu bằng 'when, where, what, why, how'; câu hỏi loại 'yes/no'; câu hỏi dạng phủ định; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 1 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc 'used to + infinitive'; nói về một chuỗi sự việc đã qua; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 2 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 3 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 
Những cách yêu cầu lịch sự dùng những thành ngữ như 'would you, could you'; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 4 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.
 

1 2 3 4
English07.com @ Gmail.com