Go back Homepage
Download Quiz Games Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary

Học Tiếng Anh

Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh hàng ngày Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh lớp 9 Tiếng Anh qua truyện vui Tiếng Anh qua bài hát Học Tiếng Anh qua bài hát Cách pháp âm Streamline-A Học từ vựng Ngữ pháp Kiểm tra từ vựng Bản động từ bất quy tắt Kho bài test tiếng Anh

Học và Chơi

English Study Games Grammar Games Vocabulary Games Listening Games Pronunciation Games Quiz Games Memory Games Typing Games Grammar Games & Exercises Games Classroom Teaching Games Billionaire Vocabulary Games & Exercises ESL LABELING PICTURE GAMES

Học qua video

English Learning through video Communication video

Luyện Nghe

Listen music & fill in the blanks Easy Conversation 365 Short Stories Easy Conversations Beginners Learn English By Listening I Learn English By Listening II Listening Lesson Library

Luyện nói

Speaking - Beginner Level Speaking - Elementary Phrases for Conversation Phrases for Conversation 2

Luyện đọc

Reading Comprehension Super Easy Reading Easy Reading

Luyện viết

Sentence Structure Practice

Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh ABC Grammar Grammar In Use Grammar - Easy Grammar - Medium Grammar - Difficult Grammar Quizzes about Places Advanced English Grammar Grammar Practice Elementary Grammar Practice Intermediate Grammar Pre-intermediate Grammar Test Grammar exercises level A Grammar exercises level B Grammar exercises level C Grammar lesson plans TOEFL Test level A TOEFL Test level B TOEFL Test level C TOEFL Exercises

Học từ vựng

Vocabulary - Easy Vocabulary - Easy with Pictures Vocabulary - Medium Vocabulary - Difficult Crossword Puzzles - Easy Crossword Puzzles - Not Easy Picture Vocabulary Test English Irregular Verbs Picture & Audio Vocabulary English pictures dictionary Toefl Test Vocabulary Find synonyms TOEFL incorrect word GMAT Vocabulary SAT Vocabulary TOEFL Structure Basic level Intermediate Level Advanced Level

Everyday English & English For Tourism

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA | Bài 14: mô tả kích cở của mọi vật
 

Những cách mô tả kích cở của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều. Những thí dụ về chiều cao, chiều dài, chiều rộng, độ sâu, trọng lượng, khoảng cách.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio::

 

Tải bài học dạng PDF

 
 

Bài 14: Mô tả kích cỡ của mọi vật

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Dialogue 1:

Một em bé trai tên Tim đang bơi ở bể bơi với bố. Em hơi nhút nhát vì mới tập bơi. Bài đối thoại được chia làm một số đoạn ngắn.

DAD: Come on, Tim, into the pool!

TIM: How deep is it, Dad?

DAD: It's about one metre here.

TIM: Hmm… one metre…

DAD: Come on, Tim. It's not deep!

TIM: Well… OK… brr… It's cold!

Dialogue 2:

Hai bố con nói chuyện về chiều rộng của bể bơi.

DAD: Now, can you swim across the pool?

TIM: Umm - how wide is it?

DAD: Thirty metres.

TIM: OK Dad, let's go!

Sau khi bơi, bé Tim hỏi bố một câu hỏi:

TIM: What's the length of the pool, Dad?

DAD: Oh… 50 metres.

TIM: Come on then, Dad! Let's swim to the other end.

Bỗng dưng em thấy mình đuối sức…

TIM: Dad, stop… wait… Dad! I can't touch the bottom! Dad… I can't… touch the bottom… It's too deep!

DAD: OK Tim. I'm here. It's all right.

TIM: Ah! It's deep at this end, Dad! How deep is it?

DAD: It's about two metres here. Come on - let's have a rest.

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

hardly ever

[ 'ha: dli:_'evə ]

rất ít khi

deep

[ di:p ]

sâu

depth

[ depθ ]

độ sâu, chiều sâu

high

[ hai ]

cao

height

[ hait ]

chiều cao

long

[ lɔŋ ]

dài

length

[ leŋθ ]

chiều dài

wide

[ waid ]

rộng

width

[ widθ ]

chiều rộng

size

[ saiz ]

số, cỡ

dimensions

[ də'menʃ:ənz ]

kích thước, khổ, cỡ.

check

[ tʃek ]

kiểm lại, đếm

come on

[ 'kʌm_'ɔn ]

đi tiếp, tiến lên, cố lên nào

(get) into the pool

[ 'intɔ ðe 'pu:l ]

nhảy xuống bể bơi

the deep end

[ ðe'di:p_end ]

phía sâu của bể bơi

high-heeled shoes

[ 'hai hi:ld 'ʃu:z ]

giầy cao gót

an ocean

[ 'əuʃən ]

đại dương, biển

across

[ ə'krɔs ]

ngang qua

It's all right

[ 'ɔ:l 'rait ]

Được, không sao

I can't touch the bottom

[ ai 'ka:nt tʌtʃ ðə 'bɔtəm ]

Con không chạm chân tới đáy được

in round figures

[ in 'raund 'figəz ]

nói tròn số

I remember it from school

[ ai rə'membər_ət frəm 'sku:l ]

Tôi nhớ tôi học điều ấy từ khi còn là học

sinh phổ thông.

Mount Everest

[ 'maunt_'evərəst ]

Đỉnh E-vơ-rest

Sydney Harbour

[ ''sidni: 'ha:bə ]

Cảng Sydney

(The) Sydney Harbour Bridge

[ 'sidni: 'ha:bə 'bridʒ ]

Cầu cảng Sydney

The Red River

[ ðe rəd 'rivə ]

Sông Hồng

Tim

[ tim ]

tên thân mật của Timothy

Part 3 - THE LESSON (bài học)

1. size or dimension of things; measures (kích cở của mọi vật.)

How long is the bridge?

What's the length of the bridge?

Câu hỏi về chiều dài.

How wide is the river?

What's the width of the river?

Câu hỏi về chiều rộng.

How high is the building?

What's the height if the building?

Câu hỏi về chiều cao.

How deep is the water?

What's the depth of the water?

Câu hỏi về độ sâu.

In round figures (nói tròn số ) là một cách nói rất phổ biến. Thí dụ nếu chiều dài của chiếc cầu là 1.149 mét, các bạn có thể nói In round figures, it's one thousand, one hundred metres (nói tròn số, chiếc cầu đó dài 1.100 mét).

2. Height of people (chiều cao của người)

How tall are you?

What's your height?

(I'm) 170 centimetres (tall)

Trong văn viết chúng ta thường viết là 1.70. Nhưng trong văn nói, chúng ta nói It's 170 centimetres. Trong hội thoại hàng ngày, rất hiếm khi chúng ta dùng những từ viết ở trong ngoặc đơn. Từ height là danh từ của tính từ high. Song, khi nói về chiều cao của ai đó, chúng ta lại dùng tính từ tall. (Xin các bạn xem lại phần chú giải về sự khác nhau giữa tính từ high tall ở bài học số 5).

3. Conversation devices (lối nói chuyện)

What do you mean? [ 'wɔt də jə 'min ]

Câu hỏi này thường được dùng khi người nghe muốn người nói làm rõ nghĩa hơn cho câu anh/chị ấy vừa nói.
Thí dụ:

JOHN: How tall are you, Barbara?

BARBARA: I'm 160 centimetres tall… or sometimes I'm 165.

JOHN: Sometimes 165… What do you mean?

BARBARA: Well, sometimes I wear high-heeled

shoes, then I'm 165 centimetres.

Trong đoạn hội thoại trên, vì ở đầu câu Barbara đã nói là chị ấy cao 160cm, bởi vậy khi nhắc lại chiều cao của mình lần thứ hai, Barbara chỉ việc nói con số 165 thôi. Nhưng với các trường hợp khác, các bạn không nói con số 165 một mình như vậy.

Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Length, depth, width - những từ này rất khó đọc, bởi vậy khi tập đọc các bạn nên xem lại phần phiên âm quốc tế của từng từ ở trong phần từ vựng. Các bạn cố gắng luyện phát âm các từ đó. Các bạn luyện đọc các âm trên bằng cách đọc nhiều lần câu hỏi sau đây:

What's the length of the pool? [ 'wɔts ðe 'leŋθ_ əv ðe 'pu:l ]

• Khi đọc các bạn cần đặc biệt lưu ý tới các từ What's, length, pool vì trên thực tế ba từ này là ba từ chính, được nhấn ở trong câu. Khi đọc các bạn cố gắng giữ nhịp của ba từ chính được nhấn ở trong câu.

• Nhớ đọc nối hai từ length_of

• Tránh không được đọc ngắt giữa các phụ âm trong các nhóm từ sau: what's the… of the

Sydney [ 'sidni: ] - trong từ đó âm [d] không nên bật mạnh mà được chuyển tiếp sang ngay âm [ni:]

Part 5 - BACKGROUND (tư liệu)

Cầu cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge)
Cầu cảng Sydney được xây năm 1932. Hàng ngày lưu lượng người và xe qua lại cầu rất tấp nập. Chiều dài nhịp cuốn của cầu được xếp hạng thứ hai ở trên thế giới. Cầu cảng Sydney là một trong hai công trình nổi tiếng ở thành phố Sydney. Các bạn có biết công trình thứ hai kia là gì không?

Kết thúc bài học.


< Back
Tiếng Anh hàng ngày | Tiếng Anh Du lịch

English07.com @ Gmail.com